Welkom!

Deze website wil aan tuinliefhebbers informatie verschaffen over streekeigen hagen, houtkanten en bosjes. Je kan op deze pagina's informatie vinden over de verschillende soorten planten, over het combineren van soorten in hagen, houtkanten en bosjes en over het verschil tussen streekeigen en autochtone planten.